Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@younique.ro

Noutăți

Top 5 finanțări nerambursabile / fonduri europene ale anului 2020

Noutati fonduri nerambursabile

Programul Comert si Servicii 2020

 Programul Comert si Servicii 2020

Lansare program: aprilie 2020

Solicitanti si criterii de eligibilitate:

 • IMM-uri cu cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare
 • societatea are un numar mediu de cel putin 3 angajati la 31.12.2019
 • societatea a obtinut profit din exploatare la 31.12.2019.
 • cod CAEN autorizat pentru activitatea de proiect mai mare de 12 luni
 • cifra de afaceri la 31.12.2019 pe codul CAEN al proiectului sa fie mai mare de 30%
 • societatea nu a depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro in trei ani fiscali consecutivi la nivelul intreprinderii unice
 • societatea nu are datorii la bugetul de stat

 Nota: Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici care au beneficiat de finantare in cadrul acestui programul in ultimii 3 ani.


Cheltuieli eligibile / achizitii:

 • echipamente IT si tehnica de calcul
 • cititoare pentru cod de bare, cantare electronice, aparate de marcat fiscale
 • echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, climatizare
 • electro si motostivuitoare
 • brevete, marci, licente, software pentru comertul on-line, software, pagina web, certificari ISO, cursuri de formare, consultanta
 • mobilier
 • autoutilitare
 • spatii comerciale de comert sau prestari servicii

Contributie proprie: minim 25%

Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil: 250.000 lei (la aceasta valoare se adauga valoarea contributiei proprii)

Ponderea investitiilor in mijloace fixe si software-uri: mai mult de 60%

Noi locuri de munca cu norma intreaga: minim 2 locuri

Data limita de semnare a contractelor de finantare: 31 iulie 2020

Data maxima de implementare a proiectului: 13 noiembrie 2020


 Pentru mai multe detalii si consultanta telefonica gratuita te rugam sa completezi: FORMULARUL DE CONTACT


 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau