Splaiul Unirii nr. 6, cladirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, Bucuresti, Romania
0733.000.034 / 0772.295.840 office@tipique.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2018
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 2 mil € > 2,5 mil €

Mai multe noutati

Consultanta in dezvoltarea afacerii

dezvoltarea afacerii

Axa 1, DMI 1.3., Operatiunea "Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii"

a) Investitii:

   1. Elaborarea de strategii pentru solutii inovative si crearea de noi produse si/sau servicii si tehnologii;

   2. Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente si competitive, precum si pentru crearea de produse competitive;

  • elaborarea de planuri de afaceri
  • elaborarea de studii de prefezabilitate
  • elaborarea de studii de fezabilitate

   3. Legate de un anumit proiect

  • elaborarea de strategii de mediatizare si planuri de promovare
  • elaborarea de studii si strategii de management, marketing si/sau analize financiare pentru implementare
  • elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si stimulare a resurselor umane in vederea implementarii

   4. Elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si stimulare a resurselor umane in vederea extinderii afacerii

   5. Elaborarea de studii asupra protectiei proprietatii intelectuale

  6. Elaborarea de studii comparative, pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice intr-un domeniu precizat

   7. Elaborarea de studii de evaluare si diagnostic pentru transferul afacerii

b) Ajutor nerambursabil pana la 170.000 lei.

c) Procent de finantare nerambursabila 70%.

In prezent, nu se depun proiecte pe aceasta masura. Va rugam sa va inscrieti la newsletter-ul nostru pentru a va comunica cand se va deschide masura.

(actualizat martie 2013)

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Autoritatea de Management a Programului Operational Regional a publicat ultimul ghid consultativ POR 2.1 - "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri". Read More
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
MASURA 1.3 - "Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate" Mai mult
Masura 125 - componenta a1) "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare" Mai mult
"Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri" Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea a1) "Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii" Mai mult
Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" Mai mult
Axa 3 Operatiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Axa 1, DMI 1.3., Operatiunea "Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea c) "Sprijin pentru acesul IMM pe noi piete de internationalozare" Mai mult
Sa formezi o echipa este doar inceputul, sa ramai impreuna este progresul, sa lucrezi impreuna este succesul.
Henry David Thoreau