Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@youniqueadvisers.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2019
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 0,5 mil € > 3,5 mil €

Mai multe noutati

Crame viticole

 

crame

 

Submasura 4.1-Investitii in exploatatii agricole

Cine poate beneficia de fonduri europene nerambursabile prin aceasta submasura?

Persoane Fizice Autorizate (PFA), Intreprinderi Individuale (I.I.), Intreprinderi Familiale (I.F.), Societati cu Raspundere Limitata (SRL), Societati pe Actiuni (S.A.)

 

Ce tipuri de investitii sunt eligibile prin aceasta submasura?

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale;
 • Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;
 • Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării.
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;
 • Investiții in achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 

Ce tipuri de cheltuieli se pot realiza prin aceasta submasura?

 • Constructia sau modernizarea de căi de acces în fermă, irigații și racordarea la utilități
 • Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing (înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea ca si concept)
 • Achiziţionarea de maşini/ utilaje şi echipamente noi
 • Achiziționarea de mijloace de transport 
 • Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 

Procent finantare nerambursabila: intre 30% si 90% (pentru procesare 50%)

Finantare nerambursabila: intre 100.000 euro si 2.000.000 euro

 

Pentru mai multe detalii va rugam completati formularul de contact, trimiteti-ne un email la office@tipique.ro sau telefon la 0733.000.034 | 0772.295.840.

Consultantii Younique Advisers va stau la dispozitie!

 

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Programul Operational Regional, Axa 2, Prioritatea de investitii 2.2 Mai mult
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Programul Start-Up City Bucharest Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Programul Startup Nation 2019 Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
"Investitii in sectorul vinicol" Mai mult
Submasurile 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Axa 2, Actiunea 2.2.1 Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea c) "Sprijin pentru acesul IMM pe noi piete de internationalozare" Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau