Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@younique.ro

Noutăți

Top 5 finanțări nerambursabile / fonduri europene ale anului 2020

Noutati fonduri nerambursabile

Energie regenerabila

energie regenerabila

Axa 4, DMI 4.2 “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”

a) Investitii:
  • achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor
  • constructii si instalatii aferente constructiilor
  • achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua
  • organizarea de santier
  • racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare

b) Ajutor nerambursabil pana la 80.000.000 lei.

c) Procent de finantare nerambursabila intre 50% si 98%.

In prezent, nu se depun proiecte pe aceasta masura. Va rugam sa va inscrieti la newsletter-ul nostru pentru a va comunica cand se va deschide masura.

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau