Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@youniqueadvisers.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2019
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 0,5 mil € > 3,5 mil €

Mai multe noutati

Infrastructura irigatii

 

infrastructura irigatii

Sub-Masura 4.3 - “Infrastructura de irigatii”

a) Investitii:
  • sisteme de irigatii - modernizare si/sau retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de pompare, de contorizare si alte lucrari de imbunatatiri funciare care sa asigure functionarea optima a sistemelor de irigatii - modernizare si/sau retehnologizare
  • TVA este cheltuiala eligibila numai in situatia in care solicitantul nu recupereaza valoarea TVA (nu este inregistrat in scopuri de TVA)

b) Ajutor nerambursabil pana la 1.000.000 de euro.

c) Procent de finantare nerambursabila 100%.

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Programul Operational Regional, Axa 2, Prioritatea de investitii 2.2 Mai mult
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Programul Start-Up City Bucharest Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Programul Startup Nation 2019 Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
"Investitii in sectorul vinicol" Mai mult
Submasurile 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Axa 2, Actiunea 2.2.1 Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea c) "Sprijin pentru acesul IMM pe noi piete de internationalozare" Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau