Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@youniqueadvisers.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2019
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 0,5 mil € > 3,5 mil €

Mai multe noutati

Medicina umana si veterinara

medicina umana

Submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale 2017

1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile:
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole: PFA, I.I., I.F.
- SRL (micro-intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural)

2. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:
 -Constructia si modernizarea de hale de productie, de prestari servicii
 -Constructia si modernizarea de agropensiuni
 -Achizitia de echipamente de productie si prestari de servicii
 -Fabrici de peleti
 -Ateliere pentru fabricarea de textile
 -Service auto
 -Prestarea de servicii IT, de audit, contabilitate
 -Prestarea de servici fotografice si video (evenimente)
 -Prelucrarea lemnului
 -Activitati medicale umane si veterinare
 -Cheltuieli cu salarii, chirii, materii prime si materiale (capital de lucru)
 -Alte activitati de productie si servicii

3. Valoarea sprijinului nerambursabil (100% fara contributie proprie)
 -50.000 de euro pentru prestari de servicii
 -70.000 de euro pentru activitati de productie, medicale, veterinare, agropensiuni

Sprijinul se va acorda in doua transe, astfel:
Avans 70% dupa semnarea Contractului de Finantare cu AFIR
o 35.000 de euro pentru servicii
o 49.000 de euro pentru productie, medicale, veterinare, agropensiuni
Diferenta de 30% dupa implementarea afacerii

Submasura 6.4 - Sprijin pentru investitii in creearea si dezvoltarea de activitati neagricole in zone rurale 2017

1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile:
-Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole: PFA, I.I., I.F.
-SRL (micro-intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural)

2. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:
-Constructia si modernizarea de hale de productie, de prestari servicii
-Constructia si modernizarea de agropensiuni
-Achizitia de echipamente de productie si prestari de servicii
-Fabrici de peleti
-Ateliere pentru fabricarea de textile
-Service auto
-Prestarea de servicii IT, de audit, contabilitate
-Prestarea de servici fotografice si video (evenimente)
-Prelucrarea lemnului
-Activitati medicale umane si veterinare
-Cheltuieli cu salarii, chirii, materii prime si materiale (capital de lucru)
-Alte activitati de productie si servicii

3. Valoarea sprijinului nerambursabil: maxim 200.000 de euro

-70% pentru prestari de servicii
-90% pentru activitati de productie, medicale, veterinare, agropensiuni

Proiectul functioneaza pe principiul rambursarii cheltuielilor (beneficiarul face plata in proiect din fonduri proprii urmand a i se rambursa partea nerambursabila de 70% sau 90% din cheltuiala efectuata)

Detalii suplimentare puteti obtine de la consultantii nostri.

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Programul Operational Regional, Axa 2, Prioritatea de investitii 2.2 Mai mult
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Programul Start-Up City Bucharest Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Programul Startup Nation 2019 Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
"Investitii in sectorul vinicol" Mai mult
Submasurile 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Axa 2, Actiunea 2.2.1 Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea c) "Sprijin pentru acesul IMM pe noi piete de internationalozare" Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau