Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@younique.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2020
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 0,5 mil € > 3,5 mil €

Mai multe noutati

Tanarul Fermier

tanarul fermier

Submasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Cine poate beneficia de fonduri europene nerambursabile prin aceasta submasura?

Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole si persoane juridice cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv al exploatației.

Ce este un "tânăr fermier"?

Tânărul fermer este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii proiectului, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Care sunt conditiile de accesare?

  • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică (Persoana Fizica Autorizata (P.F.A), Intreprindere Individuala (I.I.), Intreprindere Familiala (I.F), Societate cu Raspundere Limitata (S.R.L), etc.)
  • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA;
  • Pe baza culturii agricole si/sau sectorului zootehnic din anul depunerii, specificate in Cererea Unica de Plata APIA, se va stabili un punctaj pentru exploatatia agricola prin intermediul careia se va realiza proiectul. Punctajul trebuie sa fie cuprins între 12.000 – 50.000 SO (S.O., de la "standard output", ce reprezinta un punctaj standard.) Acesta va fi realizat de catre consultant pe baza Cererii Unice de Plata a APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură)

Ce tipuri de cheltuieli se pot realiza prin aceasta submasura?

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier, cheltuielile eligibile constând în utilaje agricole și capital de lucru. 

Care este sprijinul nerambursabil pentru instalarea tânărului fermier?

50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul nerambursabil se va acorda in două tranșe (prima tranșă - 75%, cea de-a doua tranșă - 25%)

 

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Programul Operational Regional, Axa 2, Prioritatea de investitii 2.2 Mai mult
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Programul Start-Up City Bucharest Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Programul Startup Nation 2020 Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Investitii in sectorul vinicol Mai mult
Submasurile 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Axa 2, Actiunea 2.2.1 Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Investitii productie si servicii Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau