Splaiul Unirii nr. 6, cladirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, Bucuresti, Romania
0733.000.034 / 0772.295.840 office@tipique.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2018
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 2 mil € > 2,5 mil €

Mai multe noutati

Tanarul Fermier

tanarul fermier

Submasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Cine poate beneficia de fonduri europene nerambursabile prin aceasta submasura?

Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole si persoane juridice cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv al exploatației.

Ce este un "tânăr fermier"?

Tânărul fermer este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii proiectului, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Care sunt conditiile de accesare?

  • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică (Persoana Fizica Autorizata (P.F.A), Intreprindere Individuala (I.I.), Intreprindere Familiala (I.F), Societate cu Raspundere Limitata (S.R.L), etc.)
  • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA;
  • Pe baza culturii agricole si/sau sectorului zootehnic din anul depunerii, specificate in Cererea Unica de Plata APIA, se va stabili un punctaj pentru exploatatia agricola prin intermediul careia se va realiza proiectul. Punctajul trebuie sa fie cuprins între 12.000 – 50.000 SO (S.O., de la "standard output", ce reprezinta un punctaj standard.) Acesta va fi realizat de catre consultant pe baza Cererii Unice de Plata a APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură)

Ce tipuri de cheltuieli se pot realiza prin aceasta submasura?

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier, cheltuielile eligibile constând în utilaje agricole și capital de lucru. 

Care este sprijinul nerambursabil pentru instalarea tânărului fermier?

50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul nerambursabil se va acorda in două tranșe (prima tranșă - 75%, cea de-a doua tranșă - 25%)

 

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Autoritatea de Management a Programului Operational Regional a publicat ultimul ghid consultativ POR 2.1 - "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri". Read More
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
MASURA 1.3 - "Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate" Mai mult
Masura 125 - componenta a1) "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare" Mai mult
"Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri" Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea a1) "Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii" Mai mult
Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" Mai mult
Axa 3 Operatiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Axa 1, DMI 1.3., Operatiunea "Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea c) "Sprijin pentru acesul IMM pe noi piete de internationalozare" Mai mult
Sa formezi o echipa este doar inceputul, sa ramai impreuna este progresul, sa lucrezi impreuna este succesul.
Henry David Thoreau