Splaiul Unirii nr. 6, cladirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, Bucuresti, Romania
0733.000.034 / 0772.295.840 office@tipique.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2018
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 2 mil € > 2,5 mil €

Mai multe noutati

Tehnica si sisteme IT

tehnica si sisteme it

Axa 3 Operatiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe"

a) Investitii:
 • conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente (de la furnizori de internet autorizati de catre ANCOM)
 • achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.)
 • construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii unde se implementeaza proiectul si intre corpuri de cladire – daca apartin aceluiasi solicitant si sunt la aceeasi adresa postala)
 • achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office
 • achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului – in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare electronica
 • achizitionarea unui nume de domeniu nou “.ro” – in cazul in care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finantare
 • achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica (de la furnizori autorizati)
 • achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati
 • informarea si publicitatea pentru proiect

b) Ajutor nerambursabil pana la 100.000 lei

c) Procent de finantare nerambursabila intre 90% si 95%

In prezent, nu se depun proiecte pe aceasta masura. Va rugam sa va inscrieti la newsletter-ul nostru pentru a va comunica cand se va deschide masura.

 

Axa 3 Operatiunea 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri"

a) Investitii:
 • achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:
  - implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor intreprinderii);
  - implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management);
  - implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor;
  - implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.
 • achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice din cadrul proiectului
 • achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului
 • achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop / portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.)
 • achizitionarea de mijloace fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
 • instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta
 • informare si publicitate pentru proiect
 • auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei

b) Ajutor nerambursabil pana la 1.200.000 lei

c) Procent de finantare nerambursabila intre 40% si 70%

In prezent, nu se depun proiecte pe aceasta masura. Va rugam sa va inscrieti la newsletter-ul nostru pentru a va comunica cand se va deschide masura.

 

Axa 3 Operatiunea 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri"

a) Investitii:
 • achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:
  - implementarea de sisteme informatice de comert electronic
  - implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice
  - implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate
  - implementarea de sisteme informatice de e-payment (plata electronica)
  - implementarea de sisteme de e-learning (invatamant la distanta) pentru IMM
  - implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer)
 • achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice din cadrul proiectului
 • achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului.
 • achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.)
 • achizitionarea de mijloace fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice
 • instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta
 • informare si publicitate pentru proiect
 • auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei

b) Ajutor nerambursabil pana la 2.300.000 lei

c) Procent de finantare nerambursabila intre 40% si 70%

In prezent, nu se depun proiecte pe aceasta masura. Va rugam sa va inscrieti la newsletter-ul nostru pentru a va comunica cand se va deschide masura.

(actualizat martie 2013)

 

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Autoritatea de Management a Programului Operational Regional a publicat ultimul ghid consultativ POR 2.1 - "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri". Read More
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
MASURA 1.3 - "Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate" Mai mult
Masura 125 - componenta a1) "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare" Mai mult
"Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri" Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea a1) "Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii" Mai mult
Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" Mai mult
Axa 3 Operatiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Axa 1, DMI 1.3., Operatiunea "Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea c) "Sprijin pentru acesul IMM pe noi piete de internationalozare" Mai mult
Sa formezi o echipa este doar inceputul, sa ramai impreuna este progresul, sa lucrezi impreuna este succesul.
Henry David Thoreau