Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@younique.ro

Noutăți

Prima ta firmă? Ai deja un business?

Vino la cursul "Antreprenor în 7 pași", 24 - 26 februarie 2020 - detalii AICI

Noutati fonduri nerambursabile

Tehnica si sisteme IT

tehnica si sisteme it

Linie de finantare deschisa !!!

 

Programul de finantare POC 2.2.1. -  Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere

 

Perioada depunere proiecte in platforma mySMIS: pana la 29.04.2019

Alocare nerambursabila totala: 29.062.500 euro (FEDR+BS), din care 25.000.000 euro FEDR, din care:

 • Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate (Bucuresti-Ilfov) este de 6.250.000 euro FEDR
 • Alocarea pentru regiuni mai putin dezvoltate (restul tarii): 18.750.000 euro FEDR
 • Diferenta de 4.062.500 euro (BS - buget stat) se adauga diferentiat pe regiuni

Valoarea finantarii nerambursabile pentru un proiect: intre 500.000 euro si 3.500.000 euro (ajutor de stat), la care se adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis (maxim 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului, nu mai mult de 200.000 euro in ultimii 3 ani)

Durata maxima a proiectului: 36 de luni (maxim 12 luni pentru proiectele cu valoarea finantarii nerambursabile din ajutorul de stat mai mica de 750.000 euro)

 

Rata de finantare:

Cheltuieli eligibile in functie de tipul de ajutor de stat prevazut in Regulamentul CE nr. 651/2014

Intensitatea maxima a ajutorului

% din cheltuieli eligibile

Ajutoarele regionale pentru investitii

Regiune implementare proiect

Tip IMM

Perioada de acordare a ajutorului 01/01/2018 - 31/12/2020

Centru, S, N-E, S-E, N-V, S-V

Micro si Mici

70%

Mijlocii

60%

V + Ilfov

Micro si Mici

55%

Mijlocii

45%

Bucuresti

Micro si Mici

30%

Mijlocii

20%

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare – daca partea din proiect care beneficiaza de ajutor se incadreaza in cercetare industriala sau dezvoltare experimentala

Micro si Mici

Mijlocii

Dezvoltare experimentala

45%

35%

60% *

50% *

Cercetare industriala

70%

60%

80% *

75% *

Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

50%**

Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala

50%

Ajutor de minimis

100%

 

Coduri CAEN eligibile:

2611-Fabricarea subansamblurilor electronice (module); 2612-Fabricarea altor componente electronice; 2630-Fabricarea echipamentelor de comunicatii; 6201-Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 6202-Activitati de consultanta in tehnologia informatiei; 6203-Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; 6209-Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei; 7211-Cercetare-dezvoltare in biotehnologie; 7219-Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie


 Solicitanti eligibili:

 • IMM care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC
 • IMM care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 • Consortii (parteneriate) de IMM care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

 

Activitati eligibile:

 1. Activitati aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune), justificate din punct de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin proiect;
 2. Activitati aferente amenajarii centrului de date in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect (o singura data pe perioada implementarii);
 3. Activitati aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica. Dezvoltarea si implementarea solutiilor software specifice proiectului si integrarea aplicatiilor folosite trebuie sa respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare, precum si pe cele de punere in functiune (daca este cazul);
 4. Activitati aferente cercetarii industriale sau dezvoltarii experimentale;
 5. Activitati aferente detasarii de personal cu inalta calificare de la un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 6. Activitati aferente serviciilor de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii;
 7. Activitati aferente inovarii de proces si organizationala, inclusiv activitati de cercetare contractuala;
 8. Activitati aferente cercetarii de piata (identificarea unor nise de piata pentru produsul/serviciul inovativ);
 9. Activitati necesare informarii si publicitatii proiectului;
 10. Activitati aferente achizitionarii de servicii de consultanta;
 11. Activitati aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achizitionate si cel care va asigura mentenanta;
 12. Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara si tehnica;
 13. Activitati specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 14. Activitati aferente accesului la baze de date si la biblioteci de specialitate.

Grila de evaluare tehnico-economica - CRITERII

Punctaj maxim

RELEVANTA

30

Contributie la dezvoltarea sectorului:

Masura in care dezvoltarea produsului / serviciului / aplicatiei va genera know-how transferabil la nivelul altor sectoare – 10 puncte

Masura in care produsul / serviciul / aplicatia aduc imbunatatiri semnificative la nivelul sectorului de activitate caruia se adreseaza – 10 puncte

20

Contributia proiectului la obiectivele programului:

Masura in care produsul / serviciul / aplicatia este/va fi rezultatul unei cooperari cu o intreprindere sau cu membrii clusterului centrat pe domeniul TIC – 5 puncte

Masura in care, dupa implementarea proiectului, pentru integrarea produsului / serviciului / aplicatia catre piata, vor fi implicate si alte intreprinderi sau alti membri ai clusterului5 puncte

10

IMPACTUL SOCIO - ECONOMIC

30

Impactul proiectului asupra dezvoltarii clusterului sau a cresterii competitivitatii intreprinderii:

Masura in care proiectul va contribui la intensificarea activitatilor de inovare in cadrul intreprinderii sau in cadrul clusterului15 puncte

Masura in care proiectul va genera noi activitati / colaborari / proiecte si va contribui la competitivitatea intreprinderii – 15 puncte

30

SUSTENABILITATE

20

Validarea produsului / serviciului / aplicatiei de catre piata:

Masura in care cercetarea de piata poate fi documentata prin studii de piata, testari, precomenzi, contracte, etc. - 5 puncte

Existenta unor canale de comercializare si distributie a produsului/ serviciului/ aplicatiei realizate prin proiect, clar identificate, proprii sau disponibile prin terti – 5 puncte

10

Sustenabilitate financiara:

Rentabilitatea financiara a investitiei (RI) – 5 puncte

Capacitatea solicitantului de a asigura si atrage finantari pentru mentinerea si dezvoltarea produsului/ serviciului/ aplicatiei dupa finalizarea proiectului – 5 puncte

Rentabilitatea financiara a investitiei se va calcula astfel:

clip_image002.gif Unde:

RI = Rentabilitatea investitiei, PEI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani dupa finalizarea proiectului, Ci = valoarea totala a proiectului fara TVA

Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obtinut cu proiect minus profitul din exploatare obtinut fara proiect.

Ci se preia din formularul de buget al proiectului.

 Punctaj RI: 0,5%≤RI ≤ 1% – 1 punct, 1%<RI ≤ 2% – 3 puncte, RI> 2% – 5 puncte

10

EFICIENTA

20

Capacitatea de implementare a proiectului: Existenta unei echipe de proiect experimentate (management si tehnic), coerent structurata in acord cu activitatile proiectului

10

Calitatea proiectului propus: Gradul de pregatire/maturitate al proiectului si existenta unei metodologii de implementare a proiectului adecvata

10

TOTAL PUNCTE

100

 

NOTA: Clusterul este definit ca o grupare intre executanti, utilizatori si/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, in vederea cresterii competitivitatii economice a operatorilor economici (HG 918/2006). Clusterul nu are forma juridica, si are la baza un statut/protocol/acord de colaborare.

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Programul Operational Regional, Axa 2, Prioritatea de investitii 2.2 Mai mult
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Programul Startup Nation 2020 Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Investitii in sectorul vinicol Mai mult
Submasurile 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Axa 2, Actiunea 2.2.1 Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Investitii productie si servicii Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau