Splaiul Unirii nr. 6, cladirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, Bucuresti, Romania
0733.000.034 / 0772.295.840 office@tipique.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2018
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 2 mil € > 2,5 mil €

Mai multe noutati

Utilaje si constructii

utilaje si constructii

 Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea  a1) " Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 – 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii "

a) Investitii:
 • crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
 • extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie
 • diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii
 • modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior
 • achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate
 • consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus

b) Ajutor nerambursabil pana la 6.450.000 lei

c) Procent de finantare nerambursabila intre 50% si 70%.

In prezent, nu se depun proiecte pe aceasta masura. Va rugam sa va inscrieti la newsletter-ul nostru pentru a va comunica cand se va deschide masura.

 

 Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea  a2) " Sprijin financiar de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii"

a) Investitii:
 • crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
 • extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie
 • diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii
 • modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior
 • achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate
 • consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii

b) Ajutor nerambursabil pana la 1.065.000 lei

c) Procent de finantare nerambursabila intre 50% si 70%.

In prezent, nu se depun proiecte pe aceasta masura. Va rugam sa va inscrieti la newsletter-ul nostru pentru a va comunica cand se va deschide masura.

 

Masura 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”

a) Investitii:
 • construire / modernizare / extinderea cladirilor
 • achizitionare de echipamente care furnizeaza energie regenerabila: panouri fotovoltaice, solare, pompe geotermale etc
 • achizitionare de mijloace de transport specializat si utilaje: ambulanta, vidanja, masina de gunoi, dric etc
 • investitii necorporale: software, patente, licente etc

b) Ajutor nerambursabil pana la 200.000 euro.

c) Procent de finantare nerambursabila intre 60% si 85%.

In prezent, nu se depun proiecte pe aceasta masura. Va rugam sa va inscrieti la newsletter-ul nostru pentru a va comunica cand se va deschide masura.

(actualizat martie 2013)

 

More in this category: « Crame Medicina umana si veterinara »

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Autoritatea de Management a Programului Operational Regional a publicat ultimul ghid consultativ POR 2.1 - "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri". Read More
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
MASURA 1.3 - "Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate" Mai mult
Masura 125 - componenta a1) "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare" Mai mult
"Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri" Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea a1) "Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii" Mai mult
Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" Mai mult
Axa 3 Operatiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Axa 1, DMI 1.3., Operatiunea "Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea c) "Sprijin pentru acesul IMM pe noi piete de internationalozare" Mai mult
Sa formezi o echipa este doar inceputul, sa ramai impreuna este progresul, sa lucrezi impreuna este succesul.
Henry David Thoreau